Galatasaray dönem zararını açıkladı..

Galatasaray Sportif AŞ geride bıraktığımız mali dönemle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmi açıklamada bulundu. Finansal Rapor başlıklı olarak yayımlanan açıklamada 31 Mayıs 2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu denetlenmiş bulunuyor. Galatasaray Sportif AŞ tarafından yapılan resmi açıklamadaki finansal verileri hakkında Akis Bağımsız Denetim ve SMM AŞ'nin ayrıntılı raporu şu şekilde..

SINIRLI OLUMLU GÖRÜŞ
Galatasaray Spor Kulübü'nün intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena Stadı'nın, 2014-2030 yıllar arası Loca/Kombine/VIP'lerin pazarlama haklarının ve gelirlerinin Şirket'e devrine ilişkin sözleşme kapsamında ödenmiş ve 31 Mayıs 2017 ve 31 Mayıs 2016 tarihleri itibarıyla sırasıyla 337.002.512 TL ve 362.925.783 TL olan peşin ödenmiş gider tutarının doğrusal yöntemle satışların maliyetine yansıtılarak sözleşme sonuna kadar tamamının konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna transfer edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihinde sonra eren hesap dönemine ait 25.923.270 TL tutarındaki peşin ödenmiş gideri satışların maliyeti hesabı altında gider olarak muhasebeleştirmesi gerekirken 12.961.635 TL'sini gider olarak muhasebeleştirmiş geri kalan 12.961.635 TL tutarı ise kulübün sportif AŞ'e sağlamış olduğu karşılıksız mali destek kapsamında kulübün ticari hesabına yansıtmıştır. Buna ilave olarak aynı nedenle Dernek tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne stat kullanım hakkına istinaden ödenen katkı payı bedelleri Şirket'e yansıtılırken, 31 Mayıs 2016 tarihinde sonra eren hesap dönemine ait 1.037.881 TL tutarındaki kısmı Şirket'e yansıtılmamıştır. Şirket doğru muhasebe politikalarını uygulamış olsaydı; 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla özkaynak hesaplarına kaydedilmesi gereken sermaye yedeği hesabı 13.999.516 TL fazla, geçmiş yıl zararları 13.999.516 TL fazla; 31 Mayıs 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait satışların maliyeti, dönem zararı ve Dernek'in Şirket'e sağlamış olduğu karşılıksız mali destek çerçevesinde özkaynak hesaplarına kaydedilmesi gereken sermaye yedeği hesabı 13.999.516 TL fazla olacaktı.


DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR
Şirket hisselerine yatırım yapan bazı yatırımcılar tarafından farklı tarihli Yönetim Kurulu kararlarının ve kararlara konu hasılat paylaşım mutabakatı, hasılat paylaşım sözleşmesi, koltuk devri, pazarlama gelir devrine dair tüm sözleşmeler ve ilgili tüm işlemlerin, birleşme ile ortadan kalkan Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nin bu konulardaki tüm Yönetim Kurulu kararları ve işlemlerinin geçersizliğinin tespiti ve/veya iptali ile Türk Telekom Arena Stadyumu gişe gelirleri ile izletme ve pazarlama hak sahipliğinin hüküm altına alınması talepli davalar açılmıştır. Davalarla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup konsolide finansal tabloların yayımlanma tarihi itibarıyla bu davaların sonucuna ilişkin belirsizlik devam etmektedir. Ancak bu husus tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüşün dayanağı değildir.

2. Dipnot 2.7'de detaylı açıklandığı üzere, ekteki konsolide finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli finansal borçlanmaları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, kısa vadeli ticari borçları, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçları ve diğer borçlarının toplamı nakit ve nakit benzerleri ile kısa vadeli ticari alacakları ve diğer alacakları toplamını (ilişkili taraf bakiyeleri düşülmüş halde) 313.523.879 TL tutarında aşmış olup 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup'un dönem zararı 297.091.659 TL, geçmiş yıllar zararları 665.354.607 TL ve özkaynak açığı ise 663.140.115 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu husus, Dipnot 2.7'de açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir.

Diğer taraftan yukarıdaki finansal bilgiler nedeniyle Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi gereğince borca batık olma durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların muhtemel satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamıştır. Bu bilançoya göre 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in özkaynakları 630.674.258 TL olmaktadır.

Ayrıca Şirket ana ortağı Dernek Yönetim Kurulu, Grup'un mali yapısının güçlendirilerek mevcut olan ticari ve ticari olmayan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kısa vadeli finansal yükümlülüklerinin uzun vadeye yayılması, mevcut gayrimenkullerin gelir getirici şekilde değerlendirilmesi ve gider azaltıcı önlemleri de içeren aksiyon planı hazırlamıştır. Dolayısıyla, Grup'un sürekliliğinin devam ettirilebilmesi bu aksiyon planının gerçekleştirilmesine bağlıdır. Ancak bu husus tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüşün dayanağı değildir.

Hiç yorum yok

Okumuş olduğunuz başlık hakkındaki yorumunuzu bırakmak için lütfen aşağıda bulunan alana görüşlerinizi belirtiniz. Unutmayınız ki; yorumlarınız blog ekibinin onayı doğrultusunda görüntülenecektir. Hakaret ve küfür içeren yorumlar onaylanmayacaktır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.